• slidebg1
  Samo u 2016. smo intervjuisali i selektovali više od 300,
  a zaposlili oko 90 ljudi
 • slidebg1
  Treninge i obuke je pohađalo više od 3.500 ljudi
 • slidebg3
  Od 365 dana godišnje oko 50 je u trening sali;
  oko 70 u obukama na radnom mestu
 • slidebg3
  Organizovali smo više od 40 specijalnih događaja za klijente

Ko smo mi?

 • WM Hospitality Recruitment je vaše „istureno“ odeljenje ljudskih resursa.
 • Poslujemo u okviru WolfMcGill Grupe osnovane 2007. godine u Beogradu.
 • WolfMcGill Grupa je specijalizovana konsalting kompanija iz oblasti nekretnina, investicionih i finansijskih usluga fokusirana na evropska tržišta u razvoju.
 • Pružajući usluge i u oblasti hotelijerstva, grupa je prepoznala potrebu vlasnika i menadžera uslužnih objekata za pronalaženjem adekvatnog kadra kao i njihovom kontinuiranom edukacijom.
 • Kako se na tržištu dugo priča o tome da su potrebni obučeni i kvalifikovani kadrovi, a često se ispostavi da nije uvek lako naći odgovarajuće saradnike, odlučili smo da istražimo načine da prevaziđemo ovu situaciju radeći ono što znamo.
 • Sarađujemo i družimo se sa ljudima iz brendiranih hotela, nebrendiranih hotela, poznatih restorana i restorana koji će tek da naprave wow! na tržištu.
 • Mi smo oni koji vode računa o vašem vremenu, kako biste se vi bavili onim što najbolje umete i nastavite da činite zadovoljnim vaše goste.
 • Sa vama pravimo motivisan tim domaćina koji znaju šta rade. (i vole to što rade)

MISIJA + VIZIJA:

Misija:

Da dugoročno ili kratkoročno povežemo profesionalce iz hotelijerstva i ugostiteljstva u regionu.

Naša vizija:

Da postanemo sinonim za pronalaženje i obuku kvalitetnih saradnika za hotele i restorane, odnosno da kad pomislite na kadrove u našoj branši, prvo pomislite na nas.

Usluge

PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE

 • Ako vam je potreban saradnik na određeno vreme
 • Za Sezonski posao
 • Obim posla vam se povećao
 • Pokrivanje bolovanja
 • Zabrana zapošljavanja u određenom periodu

Mi pronalazimo saradnika i zapošljavamo ga, vodimo računa o administraciji

Vi dobijate saradnika u vašem hotelu ili restoranu

Naše usluge privremenog zapošljavanja (ustupanje radnika) podrazumevaju pronalaženje potrebnog i stučnog kadra u što kraćem vremenskom roku i angažovanje kandidata na period koji je klijentu – hotelu ili restoranu, potreban. Privremeno zapošljavanje je provereno dobar način za rešavanje problema izostanka radnika u slučaju bolovanja, godišnjih odmora, kao i povećanja obima posla, koji zahteva dodatnu radnu snagu.

zaposljavanje

Naš tim čine i stručnjaci za administrativne poslove koji se bave obezbeđivanjem potrebne dokumentacije za privremeno zapošljavanje kandidata i dokumentacije prema klijentu za kog se kanidati zapošljavaju. Između kandidata, naše kompanije i vas se potpisuje ugovor koji garantuje bezbedan nastavak saradnje. Iz vašeg ugla, prednosti prilikom privremenog zapošljavanja, pored uštede vremena za pronalaženje odgovarajućih kandidata su te što ceo proces angažovanja (ugovori, administracija, obračun zarade itd.) radnika završavaju naši stručnjaci, što vama daje više vremena i prostora za druge aktivnosti.

Ko su naši kandidati? Naša baza sadrži kandidate iz svih sektora hotelskog i restoranskog poslovanja. Pažljivim odabirom i proverom, uvršteni su oni kandidati koji imaju dovoljno radnog iskustva i kompetencija, kako bismo obezbedili dobru uslugu privremenog zapošljavanja.

Zašto postati kandidat za privremeno zapošljavanje u kompaniji WM HR?

Putem angažovanja u hotelima i restoranima koji znaju šta znači pružiti dobru uslugu gostima, omogućavamo priliku za profesionalni napredak i usavršavanje. Radom u takvim objektima sebi garantujete nova poznanstva, razvijanje veština i sticanje novih znanja. U našem segmentu poslovanja, konkurencija je veoma velika, nove i bolje usluge su na svakom koraku, samim tim ono što do sada znate, u daljem periodu neće biti dovoljno i neće zadovoljiti potrebe tržišta.

Putem angažovanja u hotelima i restoranima koji znaju šta znači pružiti dobru uslugu gostima, omogućavamo priliku za profesionalni napredak i usavršavanje. Radom u takvim objektima sebi garantujete nova poznanstva, razvijanje veština i sticanje novih znanja. U našem segmentu poslovanja, konkurencija je veoma velika, nove i bolje usluge su na svakom koraku, samim tim ono što do sada znate, u daljem periodu neće biti dovoljno i neće zadovoljiti potrebe tržišta.

Prilikom zapošljavanja u našoj kompaniji, kandidati su prijavljeni na zdravstveno i penzijsko osiguranje i imaju sva druga prava u skladu sa Zakonom o radu.

TRAJNO ZAPOŠLJAVANJE

Ukoliko Vaša kompanija ima potrebu za trajnim zapošljavanjem radnika, a prilikom odabira kanidata nemate dovoljno vremena za selekciju i proveru kvalifikacija.

 • Za vas nalazimo odgovarajuće kandidate
 • Mi se brinemo o celom ciklusu (nalaženje kandidata, provere, testiranja, intervjui, administracija procesa...)
 • Kod vas na finalni intervju dolaze kandidati za koje smo procenili da će vam najviše odgovarati – motivisani i kvalifikovani
 • Konačan izbor kandidata je vaš!

Zapošljavanje može da se izvede na 3 načina

 • Mi zapošljavamo na probni rok; ukoliko se za to vreme pokaže da kandidat zadovoljava sve uslove, njegovo zaposlenje preuzimate vi
 • Mi zapošljavamo za sve vreme trajanja zaposlenja; vi nemate nikakve administrativne obaveze
 • Vi zapošljavate odabranog kandidata od prvog dana

Naše usluge podrazumevaju:

 1. Pronalazak kandidata koji imaju proverene kvalitete i znanja za traženu radnu poziciju.
 2. Vršenje intervjua sa kandidatima od strane stučnjaka iz našeg tima, koji će proveriti sve što je potrebno za određenu poziciju u vašem hotelu ili restoranu.
 3. Proveru spremnosti i kvalifikacija kandidata kroz specijalizovane testove, čiji nam rezultati pomažu pri sužavanju izbora kandidata.
 4. Konačan izbor proverenih kandidata koje upućujemo na konačan razgovor sa vama.
 5. Sve administrativne procese i poslove u okviru trajnog angažovanja.

HEAD HUNTING (EXECUTIVE SEARCH) – „LOVCI NA GLAVE“

HEAD HUNTING

 • Podrazumeva pronalaženje liderskih tj.izvršnih pozicija kao što su : supervizor, šef smene, šef sektora, menadžer, direktor sektora...
 • Kandidat koji vas interesuje možda već radi?
 • Naše je da ispregovaramo za vas.

 • Dobri ste onoliko koliko su vam ljudi dobri.
 • Jer su vam onda i klijenti i gosti dobri.
 • Jer ste onda i vi dobri (u svakom smislu reči)

Pronaći dobrog kandidata u oblasti hotelijerstva i restoraterstva je posao koji zahteva trud i vreme kao i proverene načine odabira. Veliki broj visoko kvalifikovanih i kvalitetnih radnika je već u radnom odnosu. Head hunting u prevodu „lovci na glave“ ; „lovci na talente“, podrazumeva pronalazak najboljih i kompetentnih kandidata koji se nalaze u radnom odnosu i putem pregovora i pravog načina pružanja informacija potencijalnim kadnidatima, povećamo mogućnost da se kandidat opredeli za promenu radnog mesta i bude angažovan kod vas.

Proces headhunting-a podrazumeva pretragu kandidata, formiranje užeg kruga koji uključuje proveru profila kandidata, intervjuisanje i testiranje i na kraju konačan odabir i finalne pregovore sa odabranim kandidatom. Naši headhunteri garantuju diskretnost, posvećenost i znanje koje je potrebno za pronalazak kvallitetne radne snage.

Putem proverenih tehnika, za vas ćemo pronaći najbolje stručnjake i povećati mogućnost da budu angažovani kod vas.

DETALJNA PROVERA REFERENCI

 • Znamo da nije sve uvek onako kako nam izgleda
 • Proverićemo za vas.
 • Informacije o kvalifikacijama kandidata i utiske bivših poslodavaca (i klijenata – ako je moguće) dobijate crno na belo.

Zapošljavanje kompetentnog kandidata je krajnji rezultat pocesa regrutovanja kom prethodi detaljna provera referenci koje potencijalni zaposleni navodi kao preporuku od strane prethodnih poslodavaca za svoja prethodna postignuća i pokazane veštine. Poslodavci koji imaju potrebu za novim radnicima, često mogu da poveruju u svaku referencu navedenu u radnoj biografiji kandidata što može da dovede do greške prilkom izbora istog.

Detaljna provera referenci podrazumeva određene tehnike i veštine koje primenjuju stručnjaci naše kompanije, što vam pruža sigurnost prilikom završnog intervjua sa kandidatom.

Detaljna

Sve proverene informacije o veštinama, znanjima i kompetencijama kandidata će vam biti pružene, s ciljem angažovanja radnika koji će u vašem hotelu ili restoranu ostvariti dobre i uspešne rezultate.

Provera referenci se podrazumeva kod intervjuisanja svih kanidata pri užem izboru, bez obzira na radnu poziciju.

Dešavaće se da ceo proces regrutacije želite da kompletno uradite sami, pa s toga mi možemo da Vam ponudimo i samo ovu uslugu.

Nivo detalja koje kandidat navodi u vezi sa svojim kvalifikacijama nam pomaže da proverimo njegove profesionalne i lične kvalitete. Izbor proverenih kandidata pruža sigurnost u načinu izvršenja radnih i drugih zadataka koje određena radna pozicija podrazumeva.

Detaljnom proverom, putem različitih direktnih i diskretnih načina, članovi našeg tima će vam pružiti sve relevatne informacije, koje su neophodne za zapošljavanje novog saradnika.

Trening

OŽIVITE ISKUSTVO VAŠIH GOSTIJU KROZ VAŠ BREND

OŽIVITE ISKUSTVO

 • Da bi vaši gosti bili verni vama i višem brendu, vaši zaposleni treba da budu veza između toga što predstavljate i gostiju
 • Zaposleni su ti koji kreiraju nezaboravna iskustva
 • Vaši zaposleni su vaši domaćini, odnosno ambasadori vašeg brenda
 • Omogućite im da razviju sopstveni potencijal
 • Istrenirajte ih zbog vas i zbog vaših gostiju.

WM HR vam daje mogućnost pohađanja i online i živih treninga. Za vas imamo online trening platformu koju već koristi oko 10.000 naših kolega u 120 zemalja.

MYSTERY SHOP/CALL

KAKO ZNATI ŠTA TRENIRATI? KOJE ODELJENJE? KOG ZAPOSLENOG?

 • Proveriti učinak, odnosno kako se nešto radi
 • Predlažemo vam dva „misteriozna“ načina
  • Poseta (vašem objektu ili konkurenciji ili i vašem objektu i konkurenciji)
  • Telefonski poziv upućen vašim saradnicima ili konkurenciji (recepcija, rezervacija sobe, prodaja soba i banketa, restoranska rezervacija) ili i vašim saradnicima i konkurenciji

Zadovoljan gost je cilj svakog hotela i restorana. Za njegovo zadovoljstvo su zaduženi ljubazni i dobro obučeni zaposleni koji mogu da odgovore na potrebe i onih najzahtevnijih gostiju, a zadovoljstvu takođe doprinose i prijatno okruženje, kvalitet i originalnost posluženih namirnica i mnogi drugi faktori.

MYSTERY SHOP/CALL

Mystery shopping ili tajna kupovina/poseta i Mystery calls, odnosno skriveni pozivi, služe proveravanju kvaliteta pojedinih segmenata pružene usluge i informacija, i to iz ugla gosta. Cilj je podizanje usluge na viši nivo. Tajni/misteriozni kupac ima zadatak da proveri stučnost osoblja, način rešavanja žalbi, poznavanje sadržaja objekta, snalaženje zaposlenih u nepredviđenim situacijama, proces rezervacije, poznavanje procedura, sadržaja soba itd.

Vaš cilj su zadovoljni gosti, a naš cilj zadovoljan klijent, odnosno vi. Zajedno sa vama sastavljamo očekivanja i listu segmenata usluge koje bi trebalo proveriti, a na osnovu onoga što je vama bitno. Naš tim vam može pomoći da dođete do podataka o zadovoljstvu i iskustvu vaših „stvarnih“ gostiju, putem prethodno postavljenog scenarija i plana.

Neko od naših tajnih kupaca postaje gost vašeg hotela ili restorana, uočava veliki broj detalja i svoje zahteve prilagođava zajednički definisanim očekivanjima radi uočavanja nedostataka, pri čemu mora da bude diskretan, kako njegova prava svrha ne bi bila otkrivena i time ugrozio cilj. Ovakvim pristupom dobijate odgovore na pitanje šta je to što bi gosta vratilo u vaš objekat.

Nakon realizacije tajne posete ili poziva, pružamo vam sve prikupljene informacije u formi izveštaja. Pri korišćenju tehnike tajnih poziva, putem našeg sistema za snimanje, obezbeđujemo vam i audio zapis razgovora, kao i obrađene podatke sa liste kriterijuma kvaliteta pruženih usluga.

Po završetku zadatka, naš tajni kupac piše izveštaj u kojem navodi kako je izgledao proces, ocenjuju kvalitet usluga i stučnosti osoblja. Ovime vi dobijate uvid u to u kom segmentu možete da unapredite usluge. Na primer, koje obuke možete da organizujete za zaposlene, koje procedure da modifikujete, kako da prilagodite proizvode i usluge i slično.

Skrivene posete i misteriozne pozive za vas možemo izvesti u vašem objektu i u konkurentskim objektima, kao i u vašem i u konkurentskom objektu.

Trening oblasti

OŽIVITE ISKUSTVO

 1. RECEPCIJA
 2. REZERVACIJE
 3. ONLINE KANALI
 4. DRUŠTVENE MREŽE
 5. PRODAJA, MARKETING, PR
 6. PRODAJA DOGAĐAJA
 7. ONLINE KOMENTARI
 8. DOMAĆINSTVO – SOBE I JAVNI PROSTORI
 9. UP SELLING – SMEŠTAJ
 10. UP SELLING – RESTORAN
 11. PREZENTACIJA PROIZVODA (PONUDE HOTELA I PONUDE RESTORANA)
 12. ENGLESKI JEZIK ZA NAŠU BRANŠU
 13. KOMUNIKACIJA I FRAZEOLOGIJA
 14. REŠAVANJE REKLAMACIJA = SVI ZADVOLJNI
 15. TELEFONSKA KOMUNIKACIJA
 16. Šta mislite da bi Vam još bilo korisno?

TRAIN THE TRAINER

IMATE PROFESIONALCE U TIMU

 • Napravite od njih najbolje ambasadore onoga što VI predstavljate za sve nove kolege koje će vam se pridružiti
 • Neka oni budu ti koji će širiti vaše ideje i vaš entuzijazam
 • Zajedno ćemo ih uobličiti u ponosne profesionalne predstavnike vašeg hotela ili restorana

IMATE PROFESIONALCE U TIMU

Naša lokacija

Srbija
Radovana Dragovića 12, Beograd
Beograd, 11000
Telefon + 381 11 35 51 747
Email adresa:
office@wm-hr.com